۱۵ آبان

احداث وتکمیل ۳۱ باب مسجد دراستان خراسان جنوبی توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ، در راستای اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مبنی بر محرومیت زدایی و خدمت رسانی در مناطق محروم کشور به جهت افزایش عمق بخشی داخلی ، ایجاد محبوبیت و امنیت پایدار و کمک به توسعه و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با راه اندازی قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا (ص) قرب کوثر در جهت نیل به این تدابیر و سند چشم انداز بیست ساله و ماموریت ابلاغی در کنار طرح های ملی نسبت به اجرای پروژه های محرومیت زدایی اقدام می نماید . در همین راستا این قرارگاه در سطح استان خراسان جنوبی اقدام به احداث و تکمیل ۳۱ باب مسجد نموده است . مجمع خیرین مسجدساز بر آن شده تا با قرار دادن ریز این عملیات در سایت خود موجب تشویق خیرین بزرگوار شده تا بتوان روزی شاهد برطرف شدن کمبودهای موجود در زمینه مسجد و مسجد سازی باشیم ، ان شا الله .
۱ – شهرستان : بیرجند ، احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۸ باب
۲ – شهرستان : سربیشه ، احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۶ باب
۳ – شهرستان : قاین ، احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب
۴ – شهرستان : نهبندان ، احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۵ باب
۵ – شهرستان : درمیان ، احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۶ – شهرستان های : خوسف،سرایان،فردوس، احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب

پاسخ دهید لغو پاسخ

۳ آبان

احداث وتکمیل۶۶باب مسجد دراستان چهارمحال وبختیاری توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ، در راستای اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مبنی بر محرومیت زدایی و خدمت رسانی در مناطق محروم کشور به جهت افزایش عمق بخشی داخلی ، ایجاد محبوبیت و امنیت پایدار و کمک به توسعه و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با راه اندازی قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا (ص) قرب کوثر در جهت نیل به این تدابیر و سند چشم انداز بیست ساله و ماموریت ابلاغی در کنار طرح های ملی نسبت به اجرای پروژه های محرومیت زدایی اقدام می نماید . در همین راستا این قرارگاه در سطح استان چهارمحال وبختیاری اقدام به احداث و تکمیل ۶۶ باب مسجد نموده است . مجمع خیرین مسجدساز بر آن شده تا با قرار دادن ریز این عملیات در سایت خود موجب تشویق خیرین بزرگوار شده تا بتوان روزی شاهد برطرف شدن کمبودهای موجود در زمینه مسجد و مسجد سازی باشیم ، ان شا الله .
۱ – شهرستان : اردل ، احداث مسجد : ۳ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب
۲ – شهرستان : چهارمحال ، احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۳ – شهرستان : کوهرنگ ، احداث مسجد : ۱۰ باب ، تکمیل مسجد : ۶ باب
۴ – شهرستان : بروجن ، احداث مسجد : ۳ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب
۵ – شهرستان : لردگان ، احداث مسجد : ۹ باب ، تکمیل مسجد : ۳ باب
۶ – شهرستان : کیار ، احداث مسجد : ۳ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۷ – شهرستان : شهرکرد ، احداث مسجد : ۴ باب ، تکمیل مسجد : ۳ باب
۸ – شهرستان : فارسان ، احداث مسجد : ۳ باب ، تکمیل مسجد : ۳ باب
۹ – شهرستان : یاسوج ، احداث مسجد : ۳ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب
۱۰ – شهرستان : فلارد ، احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۱۱ – شهرستان : چغاخور ،  تکمیل مسجد : ۱ باب

پاسخ دهید لغو پاسخ

۱۹ مهر

احداث و تکمیل ۱۸۱ باب مسجد در استان تهران توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ، در راستای اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مبنی بر محرومیت زدایی و خدمت رسانی در مناطق محروم کشور به جهت افزایش عمق بخشی داخلی ، ایجاد محبوبیت و امنیت پایدار و کمک به توسعه و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با راه اندازی قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا (ص) قرب کوثر در جهت نیل به این تدابیر و سند چشم انداز بیست ساله و ماموریت ابلاغی در کنار طرح های ملی نسبت به اجرای پروژه های محرومیت زدایی اقدام می نماید . در همین راستا این قرارگاه در سطح استان تهران اقدام به احداث و تکمیل ۱۸۱ باب مسجد نموده است . مجمع خیرین مسجدساز بر آن شده تا با قرار دادن ریز این عملیات در سایت خود موجب تشویق خیرین بزرگوار شده تا بتوان روزی شاهد برطرف شدن کمبودهای موجود در زمینه مسجد و مسجد سازی باشیم ، ان شا الله .
۱ – شهرستان : شهر قدس ، احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب
۲ – شهرستان : ورامین ، احداث مسجد : ۹ باب ، تکمیل مسجد : ۵ باب
۳ – شهرستان : پاکدشت ، احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۳ باب
۴ – شهرستان : فیروزکوه ، احداث مسجد : ۴ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب
۵ – شهرستان : شهریار ، احداث مسجد : ۴ باب ، تکمیل مسجد : ۵ باب
۶ – شهرستان : شهر ری ، احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب
۷ – شهرستان : اسلامشهر ، احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۴ باب
۸ – شهرستان : دماوند ، احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۳ باب
۹ – شهرستان های : بهارستان ، بومهن ، ملارد ، احداث مسجد : ۳ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب
۱۰ – شهرستان : تهران ، احداث مسجد : ۵۰ باب ، تکمیل مسجد : ۷۵ باب

پاسخ دهید لغو پاسخ

۱۲ مهر

احداث و تکمیل ۲۸۴ باب مسجد در استان بوشهر توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ، در راستای اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مبنی بر محرومیت زدایی و خدمت رسانی در مناطق محروم کشور به جهت افزایش عمق بخشی داخلی ، ایجاد محبوبیت و امنیت پایدار و کمک به توسعه و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با راه اندازی قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا (ص) قرب کوثر در جهت نیل به این تدابیر و سند چشم انداز بیست ساله و ماموریت ابلاغی در کنار طرح های ملی نسبت به اجرای پروژه های محرومیت زدایی اقدام می نماید . در همین راستا این قرارگاه در سطح استان بوشهر اقدام به احداث و تکمیل ۲۸۴ باب مسجد نموده است . مجمع خیرین مسجدساز بر آن شده تا با قرار دادن ریز این عملیات در سایت خود موجب تشویق خیرین بزرگوار شده تا بتوان روزی شاهد برطرف شدن کمبودهای موجود در زمینه مسجد و مسجد سازی باشیم ، ان شا الله .
۱ – شهرستان : دشتی ، احداث مسجد : ۱۸ باب ، تکمیل مسجد : ۲۸ باب
۲ – شهرستان : خارک ، احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۳ – شهرستان : دیلم ، احداث مسجد : ۹ باب ، تکمیل مسجد : ۶ باب
۴ – شهرستان : کنگان ، احداث مسجد : ۷ باب ، تکمیل مسجد : ۵ باب
۵ – شهرستان : دیر ، احداث مسجد : ۱۰ باب ، تکمیل مسجد : ۱۲ باب
۶ – شهرستان : دشتستان ، احداث مسجد : ۳۳ باب ، تکمیل مسجد : ۲۰ باب
۷ – شهرستان : تنگستان ، احداث مسجد : ۱۳ باب ، تکمیل مسجد : ۱۳ باب
۸ – شهرستان : عسلویه ، احداث مسجد : ۵ باب ، تکمیل مسجد : ۱۲ باب
۹ – شهرستان : بوشهر ، احداث مسجد : ۱۸ باب ، تکمیل مسجد : ۲۵ باب
۱۰ – شهرستان : خورموج ، احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب
۱۱ – شهرستان : برازجان ، احداث مسجد : ۴ باب ، تکمیل مسجد : ۶ باب
۱۲ – شهرستان : گناوه ، احداث مسجد : ۷ باب ، تکمیل مسجد : ۱۰ باب
۱۳ – شهرستان های : جم ، چغادک ، دلوار ، احداث مسجد : ۱۰ باب ، تکمیل مسجد : ۸ باب

پاسخ دهید لغو پاسخ

۲۷ شهریور

افتتاح مسجد الرضا (ع) شهر وزوان استان اصفهان

در راستای عمل به توصیه ها و منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و نیل به اهداف مجمع خیرین مسجدساز مبنی بر کاهش کمبود مساجد در سراسر کشور ، مسجد الرضا (ع) شهر وزوان  استان اصفهان که در مسیر مواصلاتی و پرتردد تهران به اصفهان در سال ۱۳۹۳ به همت اهالی و مسئولین شهر کلنگ ساخت بنای جدید آن در فضایی بهتر و اصولی تر به زمین زده شده بود افتتاح گردید. این مسجد که در مسیر تردد مسافرین و رانندگان بسیاری قرار گرفته بود تا مرحله اسکلت پیشرفت داشته و با توجه به محدودیت و عدم وجود اعتبارات کافی تا سال ۹۴ نیمه کاره رها گردیده بود. پس از پیگیری های مکرر اعضای محترم هیات امناء مسجد و شورای شهر وزوان و اعلام آمادگی خانواده محترم زهره وند به عنوان خیر پروژه جهت تکمیل این بنا پس از بررسی و کارشناسی مجمع مقرر گردید با هزینه ای بالغ بر ۲ میلیارد ریال مسجد الرضا(ع) تکمیل و به بهره برداری برسد. مجمع خیرین مسجدساز در تابستان سال ۹۵ با واریز اولین مرحله از مساعدت تامین شده از سوی خیر پروژه کار ساخت و تکمیل مسجد را با همکاری شورای شهر،شهرداری، هیات امنا، ستاد اقامه نماز استان، مردم و دیگر مسئولین آغاز نموده و در مدت یک سال این بنای مقدس به سرانجام رسید. لازم به توضیح است با توجه به شرایط حاکم بر بازار مواد و مصالح و همچنین وسعت پروژه نیاز است تا جهت رفع نواقص موجود به خصوص در بخش سرویس های بهداشتی مسجد خیرین و مسئولین اهتمام ورزیده تا نواقص موجود برطرف شوند، ان شا الله.
هزینه انجام شده بابت این مسجد تا کنون از سوی خیر مبلغ ۲۱۵ میلیون تومان بوده است.
در همین راستا در روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۲۳ با حضور جمعی از مسئولین، خانواده خیر،هیات امنا و اهالی شهر وزوان مراسمی جهت افتتاح مسجد الرضا(ع) در شبستان مسجد برگزار گردید.
در این مراسم جناب حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نسب (مشاور عالی رییس و مدیر حوزه ریاست شورای سیاست گذاری ائمه جماعات کشور) ، جناب آقای دکتر مظفر (مدیرعامل مجمع خیرین مسجدساز)، جناب حجت الاسلام و المسلمین رحیمی(نماینده ولی فقیه در شهر وزوان) ، جناب حجت الاسلام و المسلمین رنجبر( رییس ستاد اقامه نماز استان اصفهان) ، جناب آقای مهندس بختیاری (مدیر اجرایی مجمع خیرین مسجدساز) و جناب آقای حسینی (معاونت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان) و جمعی از مردم و مسئولین حضور داشتند.
در این مراسم جناب آقای دکتر مظفر مدیرعامل محترم مجمع به تشریح اهداف و فعالیت های مجمع خیرین مسجدساز پرداختند که با توجه به نیاز به مشارکت همگانی مردم در جهت کاهش کمبود مساجد خواستار همکاری و همیاری مردمی در راستای پیشبرد این نهضت بزرگ از مردم و مسئولین شدند. در پایان نیز از تمامی افرادی که به هر نحو در مدت ساخت این پروژه حضور و فعالیت داشتند از سوی هیات امنا ء مسجد تقدیر و تشکر به عمل آمد. همچنین از سوی مجمع خیرین مسجدساز توسط مدیرعامل محترم مجمع هدایایی به نیابت از جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج محسن قرائتی( رییس ستاد اقامه نماز کشور و رییس هیات امنای مجمع خیرین مسجدساز) به خانواده محترم زهره وند تقدیم گردید.


  

پاسخ دهید لغو پاسخ

۱۵ شهریور

احداث و تکمیل ۳۷۳ باب مسجد در استان آذربایجان غربی توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ، در راستای اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مبنی بر محرومیت زدایی و خدمت رسانی در مناطق محروم کشور به جهت افزایش عمق بخشی داخلی ، ایجاد محبوبیت و امنیت پایدار و کمک به توسعه و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با راه اندازی قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا (ص) قرب کوثر در جهت نیل به این تدابیر و سند چشم انداز بیست ساله و ماموریت ابلاغی در کنار طرح های ملی نسبت به اجرای پروژه های محرومیت زدایی اقدام می نماید . در همین راستا این قرارگاه در سطح استان آذربایجان غربی اقدام به احداث و تکمیل ۳۷۳ باب مسجد نموده است . مجمع خیرین مسجدساز بر آن شده تا با قرار دادن ریز این عملیات در سایت خود موجب تشویق خیرین بزرگوار شده تا بتوان روزی شاهد برطرف شدن کمبودهای موجود در زمینه مسجد و مسجد سازی باشیم ، ان شا الله .
۱ – شهرستان اشنویه : احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۱۳ باب
۲ – شهرستان ارومیه : احداث مسجد : ۳۰ باب ، تکمیل مسجد : ۴۰ باب
۳ – شهرستان نقده : احداث مسجد : ۶ باب ، تکمیل مسجد : ۱۱ باب
۴ – شهرستان پلدشت : احداث مسجد : ۳ باب ، تکمیل مسجد : ۵ باب
۵ – شهرستان ماکو : احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۳ باب
۶ – شهرستان سردشت : احداث مسجد : ۱۰ باب ، تکمیل مسجد : ۱۷ باب
۷ – شهرستان بوکان : احداث مسجد : ۴ باب ، تکمیل مسجد : ۶ باب
۸ – شهرستان میاندوآب : احداث مسجد : ۱۰ باب ، تکمیل مسجد : ۱۶ باب
۹ – شهرستان خوی : احداث مسجد : ۸ باب ، تکمیل مسجد : ۱۵ باب
۱۰ – شهرستان شاهین دژ : احداث مسجد : ۷ باب ، تکمیل مسجد : ۱۶ باب
۱۱ – شهرستان سلماس : احداث مسجد : ۱۷ باب ، تکمیل مسجد : ۱۳ باب
۱۲ – شهرستان چالدران : احداث مسجد : ۷ باب ، تکمیل مسجد : ۱۰ باب
۱۳ – شهرستان مهاباد : احداث مسجد : ۱۰ باب ، تکمیل مسجد : ۲۰ باب
۱۴ – شهرستان تکاب : احداث مسجد : ۱۸ باب ، تکمیل مسجد : ۲۵ باب
۱۵ – شهرستان پیرانشهر : احداث مسجد : ۴ باب ، تکمیل مسجد : ۴ باب
۱۶ – شهرستان چایپاره : احداث مسجد : ۳ باب ، تکمیل مسجد : ۵ باب
۱۷ – شهرستان شوط : احداث مسجد : ۸ باب ، تکمیل مسجد : ۹ باب

پاسخ دهید لغو پاسخ

۱ شهریور

احداث و تکمیل ۴۹ باب مسجد در استان آذربایجان شرقی توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ، در راستای اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مبنی بر محرومیت زدایی و خدمت رسانی در مناطق محروم کشور به جهت افزایش عمق بخشی داخلی ، ایجاد محبوبیت و امنیت پایدار و کمک به توسعه و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با راه اندازی قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا (ص) قرب کوثر در جهت نیل به این تدابیر و سند چشم انداز بیست ساله و ماموریت ابلاغی در کنار طرح های ملی نسبت به اجرای پروژه های محرومیت زدایی اقدام می نماید . در همین راستا این قرارگاه در سطح استان آذربایجان شرقی اقدام به احداث و تکمیل ۴۹ باب مسجد نموده است . مجمع خیرین مسجدساز بر آن شده تا با قرار دادن ریز این عملیات در سایت خود موجب تشویق خیرین بزرگوار شده تا بتوان روزی شاهد برطرف شدن کمبودهای موجود در زمینه مسجد و مسجد سازی باشیم ، ان شا الله .
۱ – شهرستان آذرشهر : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۲ – شهرستان ورزقان : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۳ باب
۳ – شهرستان خداآفرین : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۴ – شهرستان مرند : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب
۵ – شهرستان انزل : احداث مسجد : ۱ باب
۶ – شهرستان مراغه : احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۷ – شهرستان ملکان : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۸ – شهرستان سراب : احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۴ باب
۹ – شهرستان بناب : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب
۱۰ – شهرستان اهر : تکمیل مسجد : ۱ باب
۱۱ – شهرستان جلفا : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۱۲ – شهرستان اسکو : تکمیل مسجد : ۱ باب
۱۳ – شهرستان میانه : احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب
۱۴ – شهرستان عجبشیر : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۱۵ – شهرستان چاراویماق : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۳ باب
۱۶ – شهرستان هشترود : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۳ باب
۱۷ – شهرستان تبریز : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۱۸ – شهرستان هریس : تکمیل مسجد : ۱ باب
۱۹ – شهرستان شبستر : تکمیل مسجد : ۱ باب

پاسخ دهید لغو پاسخ

۲۶ مرداد

احداث و تکمیل ۱۹۷ باب مسجد در استان ایلام توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ، در راستای اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مبنی بر محرومیت زدایی و خدمت رسانی در مناطق محروم کشور به جهت افزایش عمق بخشی داخلی ، ایجاد محبوبیت و امنیت پایدار و کمک به توسعه و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با راه اندازی قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا (ص) قرب کوثر در جهت نیل به این تدابیر و سند چشم انداز بیست ساله و ماموریت ابلاغی در کنار طرح های ملی نسبت به اجرای پروژه های محرومیت زدایی اقدام می نماید . در همین راستا این قرارگاه در سطح استان ایلام اقدام به احداث و تکمیل ۱۹۷ باب مسجد نموده است . مجمع خیرین مسجدساز بر آن شده تا با قرار دادن ریز این عملیات در سایت خود موجب تشویق خیرین بزرگوار شده تا بتوان روزی شاهد برطرف شدن کمبودهای موجود در زمینه مسجد و مسجد سازی باشیم ، ان شا الله .
۱ – شهرستان ایلام: احداث مسجد :۱۵ باب ، تکمیل مسجد : ۱۹ باب
۲ – شهرستان ملکشاهی : احداث مسجد : ۱۰ باب ، تکمیل مسجد : ۱۲ باب
۳ – شهرستان دهلران : احداث مسجد : ۱۴ باب ، تکمیل مسجد : ۱۷ باب
۴ – شهرستان شیروان : احداث مسجد : ۱۰ باب ، تکمیل مسجد : ۱۲ باب
۵ – شهرستان دره شهر : احداث مسجد : ۵ باب ، تکمیل مسجد : ۷ باب
۶ – شهرستان ایوان : احداث مسجد : ۷ باب ، تکمیل مسجد : ۱۰ باب
۷ – شهرستان مهران : احداث مسجد : ۳ باب ، تکمیل مسجد : ۵ باب
۸ – شهرستان آبدانان : احداث مسجد : ۸ باب ، تکمیل مسجد : ۱۰ باب
۹ – شهرستان چرداول : احداث مسجد : ۱۰ باب ، تکمیل مسجد : ۱۷ باب
۱۰ – شهرستان بدره : احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۴ باب

پاسخ دهید لغو پاسخ

۱۸ مرداد

احداث و تکمیل ۳۳ باب مسجد در استان البرز توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ، در راستای اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مبنی بر محرومیت زدایی و خدمت رسانی در مناطق محروم کشور به جهت افزایش عمق بخشی داخلی ، ایجاد محبوبیت و امنیت پایدار و کمک به توسعه و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با راه اندازی قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا (ص) قرب کوثر در جهت نیل به این تدابیر و سند چشم انداز بیست ساله و ماموریت ابلاغی در کنار طرح های ملی نسبت به اجرای پروژه های محرومیت زدایی اقدام می نماید . در همین راستا این قرارگاه در سطح استان البرز اقدام به احداث و تکمیل ۳۳ باب مسجد نموده است . مجمع خیرین مسجدساز بر آن شده تا با قرار دادن ریز این عملیات در سایت خود موجب تشویق خیرین بزرگوار شده تا بتوان روزی شاهد برطرف شدن کمبودهای موجود در زمینه مسجد و مسجد سازی باشیم ، ان شا الله .
۱ – شهرستان طالقان : احداث مسجد : ۶ باب ، تکمیل مسجد : ۷ باب
۲ – شهرستان کرج : احداث مسجد : ۵ باب ، تکمیل مسجد : ۷ باب
۳ – شهرستان ساوجبلاغ : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۳ باب
۴ – شهرستان حصارک : احداث مسجد : ۱ باب
۵ – شهرستان نظرآباد : احداث مسجد : ۱ باب
۶ – شهرستان کمالشهر : احداث مسجد : ۱ باب
۷ – شهرستان اشتهارد : احداث مسجد : ۱ باب

پاسخ دهید لغو پاسخ

۸ مرداد

احداث و تکمیل ۱۲۱ باب مسجد در استان اصفهان توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) ، در راستای اجرای تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) مبنی بر محرومیت زدایی و خدمت رسانی در مناطق محروم کشور به جهت افزایش عمق بخشی داخلی ، ایجاد محبوبیت و امنیت پایدار و کمک به توسعه و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با راه اندازی قرارگاه سازندگی خاتم الأنبیا (ص) قرب کوثر در جهت نیل به این تدابیر و سند چشم انداز بیست ساله و ماموریت ابلاغی در کنار طرح های ملی نسبت به اجرای پروژه های محرومیت زدایی اقدام می نماید . در همین راستا این قرارگاه در سطح استان اصفهان اقدام به احداث و تکمیل ۱۲۱ باب مسجد نموده است . مجمع خیرین مسجدساز بر آن شده تا با قرار دادن ریز این عملیات در سایت خود موجب تشویق خیرین بزرگوار شده تا بتوان روزی شاهد برطرف شدن کمبودهای موجود در زمینه مسجد و مسجد سازی باشیم ، ان شا الله .

۱ – شهرستان خمینی شهر : تکمیل مسجد : ۲ باب
۲ – شهرستان فریدونشهر : احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۶ باب
۳ – شهرستان اصفهان : احداث مسجد : ۱۲ باب ، تکمیل مسجد : ۳۰ باب
۴ – شهرستان سمیرم : تکمیل مسجد : ۳ باب
۵ – شهرستان دهاقان : تکمیل مسجد : ۳ باب
۶ – شهرستان کاشان : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۶ باب
۷ – شهرستان خوروبیابانک : تکمیل مسجد : ۴ باب
۸ – شهرستان گلپایگان : تکمیل مسجد : ۶ باب
۹ – شهرستان چادگان : احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۳ باب
۱۰ – شهرستان بوئین میاندشت : احداث مسجد : ۶ باب ، تکمیل مسجد : ۴ باب
۱۱ – شهرستان آران و بیدگل : تکمیل مسجد : ۲ باب
۱۲ – شهرستان فریدن : احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۲ باب
۱۳ – شهرستان میمه : احداث مسجد : ۱ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۱۴ – شهرستان نجف آباد : احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۱ باب
۱۵ – شهرستان اردستان : تکمیل مسجد : ۵ باب
۱۶ – شهرستان جرقویه : تکمیل مسجد : ۱ باب
۱۷ – شهرستان تیران کرون : تکمیل مسجد : ۱ باب
۱۸ – شهرستان خوانسار : احداث مسجد : ۲ باب ، تکمیل مسجد : ۳ باب
۱۹ – شهرستان شهرضا : تکمیل مسجد : ۱ باب
۲۰ – شهرستان فلاورجان : تکمیل مسجد : ۱ باب
۲۱ – شهرستان مبارکه : تکمیل مسجد : ۲ باب
۲۲ – شهرستان زیباشهر : تکمیل مسجد : ۱ باب
۲۳ – شهرستان قمصر : تکمیل مسجد : ۱ باب
۲۴ – شهرستان هرستانه : تکمیل مسجد : ۱ باب
۲۵ – شهرستان لنجان : احداث مسجد : ۱ باب

پاسخ دهید لغو پاسخ