15 دسامبر

تمام زندگی امام حسن(ع) برای شیعیان درس است/ امام حسن (ع) صلح کرد، اما بیعت ننمود

عوامل تحمیل صلح به امام حسن مجتبی(ع)
استاد و حوزه دانشگاه ادامه داد : از مهم ترین مشکلات عصر امام حسن(ع) و موانع رسیدن به اهداف آن حضرت، فقدان جبهه نیرومند و متشکل بود. مردم عراق، به ویژه کوفیان از آمادگی روحی برای جهاد و نبرد برخوردار نبودند.جنگ جمل، صفین و نهروان، آنان را خسته و علاقه مند به صلح کرده بود. جامعه آن روز عراق یک جامعه متحد و متشکل نبود، بلکه از قشرها و گروه های ناهماهنگ و متضاد تشکیل شده بود.
حجت السلام خادمی افزود: شرایط امام حسن(ع) با این نکته بیشتر قابل درک و فهم است که آن حضرت یک سپاه شانزده هزار نفری ترتیب می دهد و به جنگ می فرستد که از این تعداد نیرو، دوازده هزار تن در شب حمله یا قبل از آن به نیروهای دشمن می پیوندند و امام می فرماید که من به احدی از مردم عراق دیگر نمی توانم اطمینان داشته باشم. این مردم به گونه ای هستند که اگر وارد جنگ نیز بشویم مرا دستگیر خواهند کرد و تحویل معاویه خواهند داد.

امام حسین مخالفتی با صلح نداشت
وی در ادامه اظهار کرد: روایتی هم هست که امام حسین(ع)، امام حسن(ع) را به خاطر صلح سرزنش می کند که مسلماً درست نیست، چون ائمه نور واحدند.همین طور در مورد امام حسین (ع)، اگر امام مجتبی بعد از صلح، ده سال زنده بود و این ده سالی بوده که دوران صلح امام مجتبی با معاویه شمرده می شود، بعد از شهادت امام مجتبی تا ده سال امام حسین، با همین شرایط با معاویه زندگی کرد. یعنی معاویه بعد از شهادت امام مجتبی، ده سال دیگر زنده بود و امام حسین امام بود و ده سال دوران امام حسین (ع) به همان صورتی گذشت که در ده سال دوران امام حسن (ع) گذشته بود. بعد امام حسین قیام کرد. پس در سیره ی امام حسین، هم صلح است و هم قیام. در سیره ی امیرمؤمنان، هم صلح است، هم قیام. در سیره ی رسول خدا، هم صلح است، هم قیام. به امام مجتبی که می رسد، با اینکه ایشان هم، هم صلح دارد هم قیام و مبارزه و جهاد، نباید جوری گفته شود که فکر کنند امام حسن (ع) با دیگر امامان فرق داشته است.

رعایت اخلاق در جامعه فراگیر شود
حجت السلام خادمی در پایان اظهار کرد: اززندگی پر برکت امام حسن (ع) شاید در عصر کنونی به اخلاق و رفتار ایشان در مواجه با مسائل و مشکلات نیاز داشته باشیم.اخلاق را رعایت کنیم چه در بعد سیاسی و چه در بعد اجتماعی و فرهنگی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *